บันทึกการสร้างแป้นพิมพ์ไทย Manoonchai (3) : วิเคราะห์แป้นพิมพ์ Manoonchai เทียบกับเกษมณี,ปัตตโชติ และเปิดตัวเว็บ Manoonchai.com

ความเดิมจากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เราได้ทำการสร้างแป้นพิมพ์ Manoonchai ที่ได้ผลดีมากพอแล้ว ในตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์เทียบกับแป้นเกษมณีและปัตตโชติกัน

แป้นพิมพ์มนูญชัย (Manoonchai v1.0)

คำที่จะมาวิเคราะห์นำมาจาก คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ และเลือกเป็น “รายการคำพร้อมความถี่แจงแจงตาม genres 5000 คำแรก” ซึ่งเป็นปัจจัยที่บ่งบอกว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุด

รายการคำพร้อมความถี่แจงแจงตาม genres 5000 คำแรก จากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ

แป้นพิมพ์มนูญชัย ลดการใช้นิ้วซ้ำซ้อนกัน

แป้นเกษมณี : ที่, ไป, ใน, มา ใช้นิ้วซ้ำกันหมด

ส่วนบนแป้นปัตติโชติหรือมนูญชัย อัตราการใช้นิ้วซ้ำกันจะลดน้อยลง หรือไม่มีเลย

แป้นปัตตโชติ : ยังมีตัวสระอี และไม้เอก ที่ยังใช้นิ้วซ้ำกันอยู่
แป้นมนูญชัย : ไม่มีคำที่ใช้นิ้วซ้ำกันเลย

เห็นได้ว่านอกจากการวางตัวอักษรที่ใช้บ่อย ควรที่จะพิจารณาการเลือก Column ด้วย

แป้นพิมพ์มนูญชัย จำง่ายกว่า

Trial and Error : ใครพิมพ์แล้วเคยทำแบบนี้ เราคือเพื่อนกัน 🤣

บนแป้นเกษมณี ตัวที่พิมพ์ไม่บ่อยจะปะปนกับปุ่มอื่นๆ ทำให้จดจำได้ยาก

แป้นเกษมณี : กระจายตัว

บนแป้นปัตตโชติ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการจัดกลุ่มของตัวอักษรมากขึ้น มีการกระจายที่กันเล็กน้อย

แป้นปัตติโชติ : รวมกลุ่ม ทางด้านขวามือ และล่างซ้าย

บนแป้นมนูญชัย ตัวอักษรเหล่านี้จะอยู่แถวบนเกือบทั้งหมด

แป้นมนูญชัย : รวมกลุ่มทางด้านบน

นอกจากนี้ บนแป้นพิมพ์มนูญชัย จะมีการจัดกลุ่มตัวอักษรที่ใกล้เคียงกันไว้ใกล้กัน (Segmentation) ซึ่งที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่บังเอิญ เพราะไม่ได้มีการกำหนดไว้ในโค้ดเลยว่าตัวอักษรที่มีรูปหรือเสียงคล้ายๆ กันจะต้องอยู่ใกล้กัน

แป้นมนูญชัย : มีการจัดกลุ่มเกิดขึ้นโดยบังเอิญ รวมถึงคำว่า “ไทย” ที่เรียงกันพอดิบพอดีด้วย 😮🇹🇭💛

เมื่อตัวที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือเป็นตัวที่ใช้น้อยๆ ไปอยู่ใกล้กัน มีผลทำให้เกิดการจดจำเป็นกลุ่มๆ จึงทำให้จำง่ายขึ้นมาก และลดการ “มั่วปุ่ม” ได้

อนึ่ง ผมตั้งข้อสงสัยว่าแป้นพิมพ์เกษมณีและปัตตโชติ อาจมีปัญหาที่เก่ียวข้องกับข้อจำกัดของก้านพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ดีดด้วย สังเกตได้จากตัวสระบน/ล่าง หรือวรรณยุกต์ที่จะกองกันอยู่ตรงกลางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแป้นพิมพ์มนูญชัยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดนี้

เปิดตัวแป้นพิมพ์มนูญชัย v1.0 และเว็บไซต์ Manoonchai.com

Manoonchai.com

หรือดู Source Code โปรเจคต์ที่เกี่ยวข้องกับแป้นพิมพ์นี้ทั้งหมดได้ที่ github.com/Manoonchai

github.com/Manoonchai

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ @narze บน Social Network ต่างๆ หรืออีเมล์มาได้ที่ manassarn[at]gmail

หรือถ้าอยากสนับสนุนด้วยเงิน ตอนนี้มีช่องทาง Ko-fi.com/narze ให้สนับสนุนค่ากาแฟเล็กๆ น้อยๆ ได้ครับ ☕️

ขอบคุณมากครับ 🙏

Fill something here.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.