Manoonchai Layout : วิธีใช้งานเว็บ Manoontype แบบสั้นๆ

--

หน้าเว็บ

เมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://manoontype.web.app แล้วท่านสามารถทดลองพิมพ์ด้วยแป้นมนูญชัยได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งลงบนตัวเครื่อง

โหมดฝึกพิมพ์คำตามตัวอักษร

คุณสามารถปรับโหมดของคำที่พิมพ์ได้ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น thai_shorts หรือว่าคำภาษาไทยที่เป็นคำสั้นๆ ให้คลิกที่คำว่า thai_shorts ที่แถวด้านบนของคำที่ต้องพิมพ์ หรือกด ESC แล้วพิมพ์ค้นหาว่า Change Language

กด ESC แล้วเลือก Change Language

แล้วเลือกที่บทเรียนที่ต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่บทแรกได้เลย

เลือกบทเรียนที่ต้องการ

ในบทแรกสุดจะเริ่มจากแถวแป้นเหย้า และใช้นิ้วชี้ มีคำทั้งหมด 14 คำ

บทที่ 1 : น, ม, อ, า

และบทถัดๆ ไปจะเพิ่มทีละตัวอักษร เพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น

บทที่ 2 : เพิ่มตัว ร เรือ

การปรับค่า Keymap

ค่าเริ่มต้นของ Keymap จะเป็น next ซึ่งจะทำการ Highlight ตัวอักษรถัดไปที่ต้องพิมพ์ ซึ่งเหมาะกับผู้เริ่มต้น

โหมด Next : Highlight ตัวถัดไป

ถ้าตัวอักษรที่จะพิมพ์ต้องกด Shift ด้วย ตัว Space bar จะถูก Highlight เช่นกัน

โหมด Next : Highlight ตัวถัดไปแบบกด Shift ด้วย

นอกจากนี้ถ้าคลิกคำว่า Keymap (next) จะเป็นการเปลี่ยนโหมดเป็นแบบอื่นๆ ดังนี้

  • Keymap (react) จะ Highlight ตอนที่พิมพ์
  • Keymap (static) จะไม่มีการ Highlight
  • Keymap (off) ซ่อน Keymap

โหมดพิมพ์คำซ้ำ

ถ้ารู้สึกว่าการพิมพ์ยากเกินไป หรือยังจำตัวอักษรไม่ค่อยได้ สามารถเปิดโหมดพิมพ์คำซ้ำได้ด้วยการคลิกที่ Repeat แล้วเลือกจำนวนครั้งที่ต้องการซ้ำคำ โดยสามารถเลือกได้ระหว่าง 3, 5, และ 10 ครั้ง

โหมด Repeat เพื่อซ้ำคำ : เลือกจำนวนครั้งที่ต้องการ
Repeat คำละ 5 ครั้ง

โดยส่วนตัวแล้วผมฝึกประมาณ 2–3 อาทิตย์แล้วถึงจำได้ครบทั้งหมด ความเร็วการพิมพ์ที่ 20 คำต่อนาที

เนื่องจากโปรเจคนี้เกิดจากการใช้โค้ดของเว็บ monkeytype.com จึงมีฟีเจอร์อีกมากมาย สามารถทดลองใช้ได้ตามสะดวกครับ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวแป้นพิมพ์มนูญชัย หรือเว็บ Manoontype นี้ สามารถ Comment ไว้ที่ด้านล่าง หรือเข้ามาคุยกันใน Manoonchai Discord ได้ครับ 🤗

--

--